Betingelser for kurs med påmelding


Har du gavekort som utløper høsten 2020?

NB! Påmelding til kurs og smakinger må skje innen gavekortets utløpsdato.
Grunnet situasjonen rundt Covid-19 har vi utvidet fristen for selve deltagelsen. Deltagelsen må skje på oppsatte kurs, innen utgangen av året 2020. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelser.

Se vår kurskalender for våre kurs og smakinger i 2020: https://ol-akademiet.no/kurskalender/

Vi ønsker velkommen!


For påmelding til våre kurs/aktiviteter for individuelle gjester gjelder følgende betingelser:

 1. Påmelding
  1.1
  Påmelding skjer via vår nettløsning og er bindende.
  1.2 For å kunne behandle påmeldingen trenger vi, for hver deltaker
  – Fornavn og etternavn.
  – Adresse
  – Gyldig e-post adressed.
  – Gyldig telefonnummer.
  – Eventuelt gavekortkode.
  1.3 I våre lokaler i Thorvald Meyers gate er det 18-års aldersgrense. Hos våre eksterne partnere er det i utgangspunktet 20-års aldersgrense (Beer Palace 23 år), men deltagere under 20 år (dog over 18 år), kan fremdeles delta om det er avklart med Ølakademiet og/eller den eksterne partner.
 2. Betaling
  Betaling for kurset skjer ved oppmøte. Vi aksepterer kontanter men foretrekker kort eller bruk av gavekort utstedt av oss eller en av våre samarbeidspartnere. Ved bruk av gavekort skal koden oppgis ved bestilling. I tillegg skal utskrift/elektronisk utgave av gavekortet medbringes og forevises ved oppmøte.
 3. Gavekort
  I henhold til vilkårene for kjøp av gavekort, gjelder følgende regler for innløsing av disse:
  3.1 Påmelding til kurs må skje innen gavekortets utløpsdato. Selve deltagelsen kan dog skje inntil 90 dager etter utløpsdato.
  3.2 Er gavekortet ditt utgått på dato og du ikke er påmeldt til kurs ref. punkt X.1, må verdien og retten til å bruke gavekortet ansees tapt.
  3.3 Ølakademiet aksepterer bytte av gavekortet til annet kurs. Om du melder deg på et dyrere kurs, vil du måtte betale et mellomlegg på manglende verdi. Om du velger et billigere kurs, betales det ikke ut «erstatning» for nedgradering.
  3.4 Blir et kurs avlyst, så vil vi selvsagt la deg benytte gavekortet ved en senere anledning selv om det er utløpt.
 4. Avmelding/avbestilling
  4.1 Påmeldingen er i utgangspunktet bindende, men ved uforutsette hendelser som sykdom og lignende vil vi akseptere at deltakeren flytter til en annen dato. Melding om dette skal skje direkte til Ølakademiet straks det er klart at oppmøte ikke kan skje.
  4.2 Den som unnlater å gi beskjed vil bli belastet for kurset via faktura eller at gavekortet blir markert som brukt.
 5. Avlysning
  5.1 I få tilfeller som ved sykdom, få påmeldte eller annen uforutsett hendelse utenfor vår kontroll, vil kurs kunne bli avlyst.
  5.2 Deltakere skal ha beskjed om dette straks det er klart at kurset en avlysning til inntreffe. Skjer dette senere enn 24 timer før skal opplysningen alltid skje via SMS.
  5.3 Vi vil kun forsøke å gi beskjed via kontaktopplysninger oppgitt ved påmelding.
 6. Erstatningsplikt og ansvarsfraskrivelse
  6.1 Ølakademiet AS kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for annet enn kursavgiften. Utgifter som hotell og transportkostnader erstattes ikke.
  6.2 Deltaker har økonomisk erstatningsplikt som opplyst i punkt 3.2.
  6.3 Ølakademiet er løst fra ansvar for mislighold mot kunde når en ytre, umiddelbar og ekstraordinær hendelse, definert som Force Majeure, utenfor Ølakademiet sin kontroll, som naturkatastrofer og lignende hindrer Ølakademiet i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i vilkårene.
 7. Personvern
  7.1
  Personopplysninger som samles inn fremgår av punkt 1.2. Disse vil bli brukt til å kommunisere med kunden i for- og etterkant av kurset. Ved å melde på godkjenner du at vi kan kontakte deg i etterkant for å tilby deg abonnement på nyhetsbrev eller følge deg opp på annen måte. Du legges aldri i nyhetsbrev-liste uten samtykke.
  7.2 Ølakademiet samler inn opplysninger i henhold til gjeldende regler. Informasjonen vil ikke bli brukt til annet enn det er opplyst om, og oppbevares alltid på en sikker server.Les mer om personvern på linken nederst på siden.