Personvernerklæring

Ditt personvern anser vi som en menneskerettighet, og du kan være sikker på at vi ivaretar din sikkerhet. Denne personvernerklæringen gjelder for Ølakademiet sine nettsteder. Ølakademiet AS (organisasjonsnummer 996 910 849) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: ol-akademiet.no og .info.

Personopplysninger som behandles

Ølakademiet samler aldri inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Slike opplysninger innhentes kun av vår leverandør av betalingstjenester; DIBS.

Via nettsiden samler vi inn følgende informasjon om deg:

1. Informasjonskapsler

Når du bruker siden, og din nettleser tillater det, lagrer vi informasjonskapsler (også kalt cookies) om din brukeratferd på din maskin; hvilke sider du besøker, hvordan du navigerer, dine kjøp og din IP-adresse.

Mer om informasjonskapsler

2. Kjøp av gavekort

2.1 Påkrevd: Når du kjøper gavekort vil vi i tillegg til generell informasjon (se punkt 1) også be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Din e-post
 • Telefonnummer
 • Nødvendig informasjon om betalingskort*

2.2 Frivillig: Hvis du ønsker at vi skal sende ut gavekortet for deg, ber vi i tillegg om mottakers:

 • Navn
 • E-post

Informasjonen i punkt 1.1 er nødvendig for å kunne gjennomføre kjøp og motta betaling. All informasjon utenom informasjon om ditt betalingskort lagres på vår sikrede server etter gjeldende lovkrav, som pålegger oss å kunne søke opp informasjon om alle transaksjoner i 3 år. Informasjonen brukes også til å lage statistikker og budsjetter og slettes automatisk etter 36 måneder. I tillegg får vår butikkansvarlig en e-post med informasjonen, denne slettes imidlertid fortløpende.

*Vi bruker DIBS som leverandør av kortbetaling. DIBS har et system som sørger for at vi ivaretar alle sikkerhetskrav til betaling på nett (som blant annet SSL-kryptering og sikker oppbevaring av kortnummer). Ditt kortnummer lagres altså ikke på vår server. Les mer om DIBS sine retningslinjer for personvern her.

3. Kontaktskjema

Når du bruker et kontaktskjema på nettsiden, vil vi i tillegg til generell informasjon (se punkt 1) be om følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Din e-post
 • Telefonnummer
 • Eventuell informasjon om bedriftens navn og andre opplysninger knyttet til din henvendelse

Opplysningene blir brukt til å kunne behandle din forespørsel. All informasjon lagres på vår sikrede server, men blir slettet fra automatisk fra denne etter maks 26 måneder. I tillegg blir informasjonen du selv oppgir, lagret på vår e-post server i inntil 26 måneder før den slettes automatisk. Du kan be om å bli slettet før ved å henvende deg til vårt kundesenter.

Hvis du ber om å motta nyhetsbrev via kontaktskjemaet viser vi til egen informasjon om dette (se punkt 6).

4. Chat

Når du tar kontakt via chat-løsningen ber vi om:

 • Fornavn
 • E-post

Denne informasjonen brukes til å kunne behandle deg på en mer personlig måte. I tillegg bruker vi e-posten til eventuell oppfølging. Vi vil aldri kontakte deg dersom det ikke er relatert til din henvendelse.

Informasjonen lagres på en sikret server hos vår leverandør Pure Chat. Du kan be om at samtalen slettes, men all informasjon slettes likevel automatisk etter maks 26 måneder.

5. Anmeldelse av kurs

Når du anmelder et av våre kurs lagrer vi:

 • Navn
 • Din e-post
 • Din IP-adresse

Navn og e-post brukes for å verifisere og legitimere din opplevelse av kurset. Dein e-post blir ikke offentliggjort. IP-adressen brukes for å bekjempe spam og uekte anmeldelser gjort av roboter. Den gir oss også muligheten til å blokkere uidentifiserbare tilbakemeldinger.

6. Nyhetsbrev

Når du ber om å motta nyhetsbrev vil vi be om følgende:

 • Navn
 • Din e-post
 • Interesse for private*
 • Område for bedrifter*
 • Hvilke(t) kurs du har deltatt på*

Denne informasjonen brukes til å kunne behandle deg på en mer personlig måte, gjennom å tilpasse nyhetsbrevet etter din(e) interesse(r). Du vil motta inntil 12 nyhetsbrev i året, og informasjonen vi får om deg vil aldri selges videre. I hvert nyhetsbrev vil du ha mulighet til å endre på dine interesser, eller melde deg av via egen link. Vårt system fanger også opp, via din IP-adresse, hvor du åpner nyhetsbrevet. Dette lagres også på MailChimp sin sikrede server.

Selv om du melder deg av vil informasjonen bli liggende på deres server, i tilfelle du ønsker å åpne ditt abonnement igjen. Ønsker du at vi sletter all informasjonen om deg, ta kontakt med kundesenteret.

*Informasjonen varierer med dine valg.

7. Påmelding til kurs

Når du melder deg på kurs ber vi om følgende:

 • Navn og adresse
 • Din e-post
 • Telefonnummer
 • Eventuelt gavekortnummer
 • Hvilket kurs du ønsker å delta på

Informasjonen brukes for å kunne reservere ønsket plass på et kurs. Disse må lagres i minimum 36 måneder i henhold til gjeldende lovverk. Den brukes også til å fremstille nødvendige deltakerlister og for å se hvordan du ønsker å betale. Du vil i etterkant av kurset motta en oppsummering av ditt kurs, og her får du tilbud om å følge oss videre via nyhetsbrev (se punkt 6.) Du blir altså ikke lagt til i en nyhetsbrev-liste om du ikke ønsker det. Informasjonen lagres på en sikker server hos vår leverandør Enovate AS. Du kan be om å bli slettet, men da må vi vite nøyaktig hvilket kurs og dato du har deltatt, da informasjonen av sikkerhetsmessige årsaker ikke er søkbar.

Hvordan slettes opplysningene?

Hvis ikke annet er oppgitt slettes informasjon på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering til tredjepart?

Personopplysningene deles aldri med utenforstående tredjeparter, men vi bruker underleverandører til å levere deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av oss, men har ingen tillatelse til å selge informasjonen videre.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan disse behandles. Du kan i tillegg til sletting også kreve retting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake, og vi vil også slette informasjonen vi har lagret dersom du ber om det.

Dersom du mener at Ølakademiet AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Telefon 21 64 96 65

Du kan også ta kontakt her