Slik gjennomføres våre digitale kurs

Til gjennomføring av våre digitale smakinger og kurs har vi valgt videoplattformen Zoom. Her gjennomføres digitale julebord, smakinger og kurs via nettmøter og webinarer.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet vil finne sted og gå live på oppsatte tider i kanalen Zoom. For grupper kan andre kanaler også avtales på forhånd, eksempelvis Teams.

Tilstede under eventet i Zoom er vår kursleder/fagperson som formidler dagens tema. I tillegg til vår co-host som tar seg av det tekniske og som er bindeleddet mellom deg og kurslederen.

Hver deltaker må melde seg på til arrangement via vår hjemmeside senest 48 timer før ønsket dato. Dette gjelder ikke for grupper.

Senest dagen i forveien av arrangementet mottar deltakeren en lenke. Denne klikker man inn på til avtalt tid, og kommer inn i møterommet, der kurset eller smakingen vil finner sted. I samme mail finner man sitt passord for å delta.

Når du kommer inn i rommet må du oppgi ditt navn. Vi anbefaler deg å benytte fornavn.

Når du kommer inn i møterommet, er din lyd og video avslått. Sett gjerne på egen video når du kommer inn i rommet, men ha lyden avslått. Du kan selv bestemme om andre skal se deg.

Under det digitale eventet anbefaler vi at du stiller dine spørsmål i chatten. Vår co-host vil besvare de der, eller lese de opp for kursholderen /fagpersonen som besvarer spørsmålene direkte og live under sendingen.

Våre sendinger tas ikke opp i videoopptak. Dersom dette mot formodning skulle skje, vil deltakeren gjøres oppmerksomme på dette ved arrangementets start.

Vi oppfordrer alle deltakere til å vise nettvett. Vær aktiv i chatten, men ha respekt for andre deltakere. Ølakademiet forbeholder seg retten til å bortvise deltakere som ikke følger dette.

Halvveis i arrangementet, legges det opp til en liten pause.

Velkommen til arrangement i det digitale vindu!


Hva trenger du av utstyr og software?

Deltagere kan delta med laptop, mobiltelefon eller nettbrett.

Vi anbefaler at du bruker PC eller Mac. Slik får du bedre skjermstørrelse og kan se kurslederen og eventuelle presentasjoner bedre. Det er også enklere å bruke chatfunksjonene. På PC/Mac kan du delta via nettleseren.

Ønsker du derimot å delta med mobil eller nettbrett, trenger du å installere appen: Zoom Cloud Meetings i forkant av arrangementet.